Duke of Edinburgh

Cymraeg

Main Navigation

Croeso i wefan DofE

Ar hyn o bryd mae dros 275,000 o bobl ifanc yn gwneud y DofE yn y DU, 20,000 ledled Cymru.

Mae'r DofE yng Nghymru yn cael ei gynnal mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, colegau, prifysgolion ac yn y gweithle.

Felly, ble bynnag yr ydych, os ydych rhwng 14 a 25 ac am wneud y gorau o fywyd, beth am gymryd rhan? Y mae 38 awdurdod gweithredol yng Nghymru sydd â thrwydded i redeg y DofE yn eu hardal. Ewch at y dudalen 'Operating Authorities' am yr un sydd yn eich ardal. 

Mae gweddill y wefan hon yn cael ei adeiladu a bydd ar gael ym mis Mehefin.